နယူးယောက်

More: နယူးယောက်စီးတီး , ရှည်လျားသောကျွန်း , ကြှဲ