ပြင်သစ်

More: ပဲရစ် , Provence , ပြင်သစ် Riviera , ဘော်ဒိုး , လိုင်ယွန်