စိတ်ဝင်စားခြင်း

More: ဟိုတယ် , Spa မ်ား , ရိုမန်းတစ်အားလပ်ရက် , အဖြစ်အပျက် , မိသားစုခရီးသွား , လိုက်တယ် & Amazing , ဂေါက်သီး , စားနပ်ရိက္ခာခရီးသွား , ကမ်းခြေ & ကျွန်းများ , လမ်းမကြီးခရီးများထွက်ခြင်း , သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီး , ဝိဇ္ဇာ & ယဉ်ကျေးမှု